Alternativet

Sæt den offentlige sektor fri!

3.14 views
Hør Uffe tale om Alternativets mærkesag mindre stat, mere samfund!
Alternativet vil slippe Danmarks offentlige institutioner fri og give de offentlige ansatte og medarbejdere lang større indflydelse på deres egen arbejdssituation.
Der skal gøres op med kontrolkulturen og ind med tilliden - så vi kan slippe kreativiteten og de gode ideer løs!